Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXIX sesji w dniu 17.02.2017 roku

  • pdf Nr_XXIX_347_2017.pdf - sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  • pdf Nr_XXIX_348_2017.pdf - w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
  • pdf Nr_XXIX_349_2017.pdf - zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/339/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno
  • pdf Nr_XXIX_350_2017.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 - 2029
  • pdf Nr_XXIX_351_2017.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017
  • pdf Nr_XXIX_352_2017.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
  • pdf Nr_XXIX_353_2017.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2017-02-23 15:05 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2017-02-23 15:05 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2017-02-23 15:09 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński