Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXV sesji w dniu 30.03.2005 roku

  • pdf Nr_XXV_244_05.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz , Sobawiny
  • pdf Nr_XXV_245_05.pdf - w sprawie nadania nazw ulicy
  • pdf Nr_XXV_246_05.pdf - w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
  • pdf Nr_XXV_247_05.pdf - w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Opoczno
  • pdf Nr_XXV_248_05.pdf - w sprawie określenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone nad chorym w domu
  • pdf Nr_XXV_249_05.pdf - w sprawie określenia inkasentów i wysokości
  • pdf Nr_XXV_250_05.pdf - w sprawie diet dla sołtysów Gminy Opoczno
  • pdf Nr_XXV_251_05.pdf - w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych
  • pdf Nr_XXV_252_05.pdf - w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochronyśrodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  • pdf Nr_XXV_253_05.pdf - w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2005
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2005-04-13 11:05 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2005-04-13 11:05 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2020-06-12 09:01 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński