Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXVI sesji w dniu 20.03.2009 roku

  • pdf Nr_XXVI_241_09.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego miedzy ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego
  • pdf Nr_XXVI_242_09.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Podstrefy Opoczno w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
  • pdf Nr_XXVI_243_09.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/218/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 listopada 2008 roku dotyczącej uchwalenia Gminnego Progtramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
  • pdf Nr_XXVI_244_09.pdf - w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Bukowcu Opoczyńskim
  • pdf Nr_XXVI_245_09.pdf - w sprawie ustalenia regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodtków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
  • pdf Nr_XXVI_246_09.pdf - w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasad jego przyznawania i wypłacania
  • pdf Nr_XXVI_247_09.pdf - w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 25 w Szpitalu Powiatowym w Opocznie
  • pdf Nr_XXVI_248_09.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2009
  • pdf Nr_XXVI_249_09.pdf - w sprawie przekazania do rozpatrzenia przez Burmistrza Opoczna skargi Pana Mariana Bartyzela
  • pdf Nr_XXVI_250_09.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/06 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2009-04-02 17:09 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2009-04-02 17:09 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 10:06 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński