Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXVII sesji w dniu 28.12.2016 roku

 • pdf Nr_XXVII_320_2016.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego
 • pdf Nr_XXVII_321_2016.pdf - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 - 2029
 • pdf Nr_XXVII_322_2016.pdf - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2017
 • pdf Nr_XXVII_323_2016.pdf - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniastawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXVII_324_2016.pdf - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXVII_325_2016.pdf - w sprawie trybu udzielania dotacji publicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom oraz innym formom wychowania rzedszkolnego, prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne oraz tryburozliczania tych dotacji, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
 • pdf Nr_XXVII_326_2016.pdf - w sprawie trybu udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne oraz tryburozliczania tych dotacji, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
 • pdf Nr_XXVII_327_2016.pdf - w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzonostanowiska kierownicze, określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielirealizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowymobowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach
 • pdf Nr_XXVII_328_2016.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 - 2029
 • pdf Nr_XXVII_329_2016.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016
 • pdf Nr_XXVII_330_2016.pdf - w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
 • pdf Nr_XXVII_331_2016.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017
 • pdf Nr_XXVII_332_2016.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opoczniena rok 2017
 • pdf Nr_XXVII_333_2016.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej,Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017
 • pdf Nr_XXVII_334_2016.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017
 • pdf Nr_XXVII_335_2016.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, GospodarkiŻywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017
 • pdf Nr_XXVII_336_2016.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017
 • pdf Nr_XXVII_337_2016.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2017
 • pdf Nr_XXVII_338_2016.pdf - w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasemprzeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 25 listopada 2016 r.
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznejz dnia 21 listopada 2016 r.
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 21 listopada 2016 r.
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług w dniu 22 listopada 2016 r.
 • pdf Komisja_4.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 22 listopada 2016 r.
 • pdf Komisja_5.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kulturyz dnia 23 listopada 2016 r.
 • pdf Komisja_6.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2016 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2017-01-03 13:36 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2017-01-03 13:36 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2017-01-18 15:19 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński