Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXVII sesji w dniu 31.01.2013 roku

 • pdf Nr_XXVII_244_13.pdf - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 • pdf Nr_XXVII_245_13.pdf - sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013-2029
 • pdf Nr_XXVII_246_13.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013
 • pdf Nr_XXVII_247_13.pdf - w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno
 • pdf Nr_XXVII_248_13.pdf - w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Opoczno
 • pdf Nr_XXVII_249_13.pdf - w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzielnej
 • pdf Nr_XXVII_250_13.pdf - w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej
 • pdf Nr_XXVII_251_13.pdf - w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kruszewcu
 • pdf Nr_XXVII_252_13.pdf - w sprawie nadania statutu dla Muzeum Regionalnego w Opocznie
 • pdf Nr_XXVII_253_13.pdf - w sprawie wyrażenia opinii o Propozycji Planu Aglomeracji Miasta - Zlewnia Opoczno
 • pdf Nr_XXVII_254_13.pdf - w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie w miejscowości Bukowiec Opoczyński
 • pdf Nr_XXVII_255_13.pdf - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXVII_256_13.pdf - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • pdf Nr_XXVII_257_13.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani Janiny Podlewskiej z dnia 26 listopada 2012 roku
 • pdf Nr_XXVII_258_13.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani Janiny Podlewskiej zawartego w piśmie z dnia 27 grudnia 2012 roku
 • pdf Nr_XXVII_259_13.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Janiny Podlewskiej z dnia 11 stycznia 2013 roku
 • pdf Nr_XXVII_260_13.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Podlewskiego z dnia 24 stycznia 2013 r.
 • pdf Nr_XXVII_261_13.pdf - w sprawie rozpatrzenia pisma Pani Janiny Podlewskiej z dnia 28 stycznia 2013 roku
 • pdf Nr_XXVII_262_13.pdf - w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXVII_263_13.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXVII_264_13.pdf - w sprawie powołania komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXVII_265_13.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXVII_266_13.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/10 z dnia 17 grudnia 2010 roku zmienionej uchwałą Nr IV/27/11 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2011 roku zmienionej uchwałą Nr XXV/227/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie przedmiotu działania i ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXVII_267_13.pdf - w sprawie odwołania Wiceprzewodniczących Komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXVII_268_13.pdf - w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXVII_269_13.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXVII_270_13.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXVII_271_13.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXVII_272_13.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXVII_273_13.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego do Komisji Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXVII_274_13.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXVII_275_13.pdf - w sprawie odwołania Przewodniczących Komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXVII_276_13.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXVII_277_13.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXVII_278_13.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXVII_279_13.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie

Protokoły

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2013-03-08 10:44 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-03-08 10:44 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-19 12:29 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński