Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXVIII sesji w dniu 15.06.2005 roku

 • pdf Nr_XXVIII_259_05.pdf - w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • pdf Nr_XXVIII_260_05.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
 • pdf Nr_XXVIII_261_05.pdf - w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opoczno na lata 2004 – 2020
 • pdf Nr_XXVIII_262_05.pdf - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXVIII_263_05.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII /242 /05 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
 • pdf Nr_XXVIII_264_05.pdf - w sprawie udziału mieszkańców Gminy Opoczno w kosztach budowy urządzeń komunalnych
 • pdf Nr_XXVIII_265_05.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna zawartego między ulicami: Przemysłową, Westerplatte, projektowaną Jana Pawła II, Partyzantów
 • pdf Nr_XXVIII_266_05.pdf - w sprawie rozpatrzenia zarzutu Państwa Ireny i Stanisława Materniak wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna dla obszaru zawartego między ulicami: Przemysłową, ulicą oznaczoną w planie ogólnym symbolem 017 Z, Partyzantów i projektowaną ulicą Jana Pawła II
 • pdf Nr_XXVIII_267_05.pdf - w sprawie rozpatrzenia zarzutu Państwa Beaty i Sylwestra Kałuży wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna dla obszaru zawartego między ulicami: Przemysłową, ulicą oznaczoną w planie ogólnym symbolem 017 Z, Partyzantów i projektowaną ulicą Jana Pawła II
 • pdf Nr_XXVIII_268_05.pdf - w sprawie rozpatrzenia zarzutu Techno Cer Spółka z o.o. wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna dla obszaru zawartego między ulicami: Przemysłową, ulicą oznaczoną w planie ogólnym symbolem 017 Z, Partyzantów i projektowaną ulicą Jana Pawła II
 • pdf Wyrok.pdf - Stwierdzona nieważność Uchwały nr XXVIII/268/05 wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi Sygnatura akt II SA/Łd 719/05
 • pdf Nr_XXVIII_269_05.pdf - w sprawie rozpatrzenia protestu Wspólnoty Mieszkaniowej w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 59 wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna dla obszaru zawartego między ulicami: Przemysłową, ulicą oznaczoną w planie ogólnym symbolem 017 Z, Partyzantów i projektowaną ulicą Jana Pawła II
 • pdf Nr_XXVIII_270_05.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Opocznie w zamian za zwolnienie z długu wynikającego z obowiązku wypłaty wynagrodzenia za udziały nabyte w celu ich umorzenia
 • pdf Nr_XXVIII_271_05.pdf - w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 25 w Szpitalu Rejonowym w Opocznie
 • pdf Nr_XXVIII_272_05.pdf - w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania Gminy Opoczno
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2005-07-05 11:07 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2005-07-05 11:07 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2020-06-12 09:01 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński