Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXX sesji w dniu 24.02.2021 roku

 • pdf XXX_319_2021.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021 - 2036
 • pdf XXX_320_2021.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021
 • pdf XXX_321_2021.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Opoczno

Głosowania imienne

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół Nr XXX/2021 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 lutego 2021r.
 • pdf Komisja budżetowa.pdf - Protokół Nr 2/2021 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 lutego 2021r.
 • pdf Komisja oświaty.pdf - Protokół Nr 2/2021 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 lutego 2021r.
 • pdf Komisja skarg.pdf - Protokół Nr 2/2021 z posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 23 lutego 2021r.
 • pdf Komisja rodziny.pdf - Protokół Nr 2/2021 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 23 lutego 2021r.
 • pdf Komisja rewizyjna.pdf - Protokół Nr 2/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 23 lutego 2021r.
 • pdf Komisja komunalna.pdf - Protokół Nr 2/2021 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 lutego 2021r.
 • pdf Komisja rolnictwa.pdf - Protokół Nr 2/2021 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 lutego 2021r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2021-03-01 10:00 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2021-03-01 10:00 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2021-03-31 08:49 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska