Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXII sesji w dniu 27.06.2013 roku

 • pdf Nr_XXXII_324_13.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2012 rok
 • pdf Nr_XXXII_325_13.pdf - w sprawie absolutorium dla Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_XXXII_326_13.pdf - w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
 • pdf Nr_XXXII_327_13.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013-2029
 • pdf Nr_XXXII_328_13.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013
 • pdf Nr_XXXII_329_13.pdf - w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • pdf Nr_XXXII_330_13.pdf - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno na lata 2013-2015
 • pdf Nr_XXXII_331_13.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani Janiny Podlewskiej z dnia 8 maja 2013 r.
 • pdf Nr_XXXII_332_13.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosków Pani Janiny Podlewskiej z dnia 13 czerwca 2013 r.

Protokoły

 • pdf Protokół.pdf - Protokół z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
 • pdf Komisja_4.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
 • pdf Komisja_5.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2013-07-03 14:23 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-07-03 14:23 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-19 14:34 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński