Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXII sesji w dniu 28.08.2009 roku

  • pdf Nr_XXXII_277_09.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu Edukacja bez porażek finasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
  • pdf Nr_XXXII_278_09.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/242/05 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
  • pdf Nr_XXXII_279_09.pdf - w sprawie regulaminu udzelania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno
  • pdf Nr_XXXII_280_09.pdf - w sprawie sprostowania błędów pisarskich w uchwale Nr XXIV/234/09 Rady Miejskiej w opocznie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich
  • pdf Nr_XXXII_281_09.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Jana Pawła II, Wojciecha Kossaka, Jasnogórską, Studzieńską
  • pdf Nr_XXXII_282_09.pdf - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  • pdf Nr_XXXII_283_09.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym przy ul. Przemysłowej w Opocznie do zasobów mienia komunalnego Gminy Opoczno
  • pdf Nr_XXXII_284_09.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/173/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 6 czerwca 2008r w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Opoczno na lata 2007-2013
  • pdf Nr_XXXII_285_09.pdf - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2009
  • pdf Nr_XXXII_286_09.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2009
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2009-09-04 15:06 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2009-09-04 15:06 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 14:19 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński