Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXII sesji w dniu 30.11.2005 roku

  • pdf Nr_XXXII_296_05.pdf - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok
  • pdf Nr_XXXII_297_05.pdf - w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  • pdf Nr_XXXII_298_05.pdf - w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  • pdf Nr_XXXII_299_05.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/273/05 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu opoczyńskiego na realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. Partyzantów
  • pdf Nr_XXXII_300_05.pdf - w sprawie zawarcia i zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej realizowanego w ramach w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
  • pdf Nr_XXXII_301_05.pdf - w sprawie zawarcia i zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. Modernizacja dróg gminnych o łącznej długośći 8810 m na terenie gminy Opoczno realizowanego w ramach w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
  • pdf Nr_XXXII_302_05.pdf - w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
  • pdf Nr_XXXII_303_05.pdf - w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
  • pdf Nr_XXXII_304_05.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu opoczyńskiego z przeznaczeniem dla SP ZOZ Szpital Rejonowy w Opocznie na zakupy inwestycyjne
  • pdf Nr_XXXII_305_05.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2006-01-07 13:53 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2006-01-07 13:53 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2020-06-12 09:01 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński