Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXIII sesji w dniu 28.05.2021 roku

 • pdf XXXIII_351_2021.pdf - w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie
 • pdf XXXIII_352_2021.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021 - 2036
 • pdf XXXIII_353_2021.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021
 • pdf XXXIII_354_2021.pdf - w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
 • pdf XXXIII_355_2021.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
 • pdf XXXIII_356_2021.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
 • pdf XXXIII_357_2021.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno" oraz nadania jej statutu
 • pdf XXXIII_358_2021.pdf - w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2021 - 2027"
 • pdf XXXIII_359_2021.pdf - w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego
 • pdf XXXIII_360_2021.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie gminy Opoczno
 • pdf XXXIII_361_2021.pdf - w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala" w Opocznie
 • pdf XXXIII_362_2021.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Jednostkę Strzelecką 1042 Opoczno - ZS "Strzelec" OSW
 • pdf XXXIII_363_2021.pdf - w sprawie niewyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Pana Michała Pardę

Głosowania imienne

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół Nr XXXIII/2021 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 maja 2021r.
 • pdf Komisja skarg.pdf - Protokół Nr 5/2021 z posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 18 maja 2021r.
 • pdf Komisja oświaty.pdf - Protokół Nr 5/2021 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 maja 2021r.
 • pdf Komisja budżetowa.pdf - Protokół Nr 5/21 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 maja 2021r.
 • pdf Komisja komunalna.pdf - Protokół Nr 5/2021 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 maja 2021r.
 • pdf Komisja rewizyjna.pdf - Protokół Nr 5/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 25 maja 2021r.
 • pdf Komisja rodziny.pdf - Protokół Nr 5/2021 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 maja 2021r.
 • pdf Komisja rolnictwa.pdf - Protokół Nr 5/2021 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 maja 2021r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2021-05-31 08:06 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2021-05-31 08:06 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2022-01-13 08:17 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska