Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXIV sesji w dniu 4.10.2013 roku

 • pdf Nr_XXXIV_346_13.pdf - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 • pdf Nr_XXXIV_347_13.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obr. Januszewice
 • pdf Nr_XXXIV_348_13.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/338/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej Nr 107494E, ul. Włodzimierz Perzyńskiego w Opocznie na odcinku od ul. Inowłodzkiej /nowy ślad/ do Placu Kilińskiego w Opocznie
 • pdf Nr_XXXIV_349_13.pdf - w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_XXXIV_350_13.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/365/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dn. 18 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych wykonanych w ramach programu moje boisko Orlik 2012 usytuowanych w Opocznie przy ul. W.Kossaka i ul. M.C. Skłodowskiej

Protokoły

 • pdf Protokół.pdf - Protokół z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 2.10.2013 r.
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 30.09.2013 r.
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 12.09.2013 r.
 • pdf Komisja_4.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 13.09.2013 r.
 • pdf Komisja_5.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 2.10.2013 r.
 • pdf Komisja_6.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 30.09.2013 r.
 • pdf Komisja_7.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 10.09.2013 r.
 • pdf Komisja_8.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 10.09.2013 r.
 • pdf Komisja_9.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 1.10.2013 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2013-10-09 10:35 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-10-09 10:35 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 14:01 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński