Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie podjęte na XXXV sesji w dniu 31.03.2006r

  • pdf Nr_XXXV_320_06.pdf - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi powiatu opoczyńskiego w postaci nakładów inwestycyjnych na budowę chodnika w m. Libiszów
  • pdf Nr_XXXV_321_06.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
  • pdf Nr_XXXV_322_06.pdf - w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej kontroli problemowej
  • pdf Nr_XXXV_323_06.pdf - w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie Gminy Opoczno
  • pdf Nr_XXXV_324_06.pdf - w sprawie przystąpienia Gminy Opoczno do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów na rzecz przekształcenia drogi krajowej nr 12 do kategorii drogi ekspresowej S 12
  • pdf Nr_XXXV_326_06.pdf - w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych skałdników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
  • pdf Nr_XXXV_327_06.pdf - w sprawie wyrażenia opinii o projekcie regulaminu organizacyjnego Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
  • pdf Nr_XXXV_328_06.pdf - w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich w gminie Opoczno
  • pdf Nr_XXXV_325_06.pdf
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2006-04-11 09:36 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2006-04-11 09:36 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 05:16 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński