Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXVI sesji w dniu 22.12.2009 roku

  • pdf Nr_XXXVI_315_09.pdf - w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego z powodu wygaśnięcia mandatu
  • pdf Nr_XXXVI_316_09.pdf - w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Nr_XXXVI_317_09.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Nr_XXXVI_318_09.pdf - w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Zdzisława Wojciechowskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Nr_XXXVI_319_09.pdf - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Opoczno na rok 2010
  • pdf Nr_XXXVI_320_09.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/150/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie
  • pdf Nr_XXXVI_321_09.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2009
  • pdf Nr_XXXVI_322_09.pdf - w sprawie zmiany Uchwały XXIX/261/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 1 czerwca 2009r. podjętej w przedmiocie zmiany Uchwały Nr XIX/174/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 6 czerwca 2008r. w sprawie realizacji projektu Budowa Infrastruktury Wodno-Sciekowej na terenie gminy Opoczno oraz upoważnienia Burmistrza Opoczna do zawarcia porozumienia z PGK Sp. z o.o. ul. Krótka 1
  • pdf Nr_XXXVI_323_09.pdf - w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji na rok 2010
  • pdf Nr_XXXVI_324_09.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/306/09 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2009-12-31 10:37 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2009-12-31 10:37 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 14:18 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński