Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXVI sesji w dniu 31.08.2021 roku

 • pdf XXXVI_383_2021.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf XXXVI_384_2021.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2021
 • pdf XXXVI_385_2021.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021 - 2036
 • pdf XXXVI_386_2021.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021
 • pdf XXXVI_387_2021.pdf - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie sołectwa Międzybórz
 • pdf XXXVI_388_2021.pdf - w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno
 • pdf XXXVI_389_2021.pdf - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 • pdf XXXVI_390_2021.pdf - w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym
 • pdf XXXVI_391_2021.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Opoczno w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
 • pdf XXXVI_392_2021.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych
 • pdf XXXVI_393_2021.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie
 • pdf XXXVI_394_2021.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno" oraz nadania jej statutu
 • pdf XXXVI_395_2021.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Głosowania imienne

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół Nr XXXVI/2021 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 sierpnia 2021r
 • pdf Komisja budżetowa.pdf - Protokół Nr 7/2021 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 lipca 2021r.
 • pdf Komisja komunalna.pdf - Protokół Nr 7/2021 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 lipca 2021r.
 • pdf Komisja oświaty.pdf - Protokół Nr 7/2021 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 lipca 2021r.
 • pdf Komisja rewizyjna.pdf - Protokół Nr 7/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 12 lipca 2021r.
 • pdf Komisja rodziny.pdf - Protokół Nr 7/2021 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 lipca 2021r.
 • pdf Komisja rolnictwa.pdf - Protokół Nr 7/2021 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 lipca 2021r.
 • pdf Komisja budżetowa.pdf - Protokół Nr 8/2021 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 23 sierpnia 2021r.
 • pdf Komisja rodziny.pdf - Protokół Nr 8/2021 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 sierpnia 2021r.
 • pdf Komisja rolnictwa.pdf - Protokół Nr 8/2021 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 sierpnia 2021r.
 • pdf Komisja oświaty.pdf - Protokół Nr 8/2021 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 sierpnia 2021r.
 • pdf Komisja komunalna.pdf - Protokół Nr 8/2021 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 sierpnia 2021r.
 • pdf Komisja rewizyjna.pdf - Protokół Nr 8/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 30 sierpnia 2021r
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2021-09-03 12:26 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2021-09-03 12:26 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2021-11-23 10:22 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska