Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXVII sesji w dniu 30.09.2021 roku

 • pdf XXXVII_396_2021.pdf - w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego "Wszystko dla rodziny" współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020
 • pdf XXXVII_397_2021.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf XXXVII_398_2021.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2021
 • pdf XXXVII_399_2021.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021 - 2036
 • pdf XXXVII_400_2021.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021
 • pdf XXXVII_401_2021.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Opoczno
 • pdf XXXVII_402_2021.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030
 • pdf XXXVII_403_2021.pdf - w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Opoczno do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
 • pdf XXXVII_404_2021.pdf - w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Opoczno
 • pdf XXXVII_405_2021.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Piotrkowie Trybunalskim

Głosowania imienne

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół Nr XXXVII/2021 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 września 2021r
 • pdf Komisja komunalna.pdf - Protokół Nr 9/2021 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 14 września 2021r
 • pdf Komisja oświaty.pdf - Protokół Nr 9/2021 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 15 września 2021r
 • pdf Komisja rodziny.pdf - Protokół Nr 9/2021 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 15 września 2021r
 • pdf Komisja budżetowa pdf.pdf - Protokół Nr 9/2021 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 września 2021r
 • pdf Komisja rolnictwa.pdf - Protokół Nr 9/2021 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 września 2021r
 • pdf Komisja rewizyjna.pdf - Protokół Nr 9/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 21 września 2021r
 • pdf Komisja skarg.pdf - Protokół Nr 7/2021 z posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 21 września 2021r
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2021-10-01 10:09 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2021-10-01 10:09 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2021-10-29 10:54 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska