Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie podjęte na XXXVIII sesji w dniu 25.08.2006r.

  • pdf Nr_XXXVIII_347_06.pdf - w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  • pdf Nr_XXXVIII_348_06.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/338/06 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie projektu finansowego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych otrzymanych z budżetu państwa
  • pdf Nr_XXXVIII_349_06.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
  • pdf Nr_XXXVIII_350_06.pdf - w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Opocznie Nr XVII/33/2000 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • pdf Nr_XXXVIII_351_06.pdf - w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie
  • pdf Nr_XXXVIII_352_06.pdf - w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 25 w Szpitalu Rejonowym w Opocznie
  • pdf Nr_XXXVIII_353_06.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie węzła cieplnego oraz sieci niskoparametrowej
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2006-08-31 10:24 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2006-08-31 10:24 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-14 17:14 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński