Urząd Miejski w Opocznie

Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Burmistrz Opoczna informuje, że 21 września 2022 r. w życie weszły rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczące niektórych źródeł ciepła.

Wobec tego podmioty wrażliwe mogą już składać wnioski o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła do 30 listopada 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Opocznie, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno.

PODMIOT WRAŻLIWY:

  • Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – jest przeznaczony dla podmiotów wrażliwych, w tym szpitali, szkół i przedszkoli, ośrodków pomocy społecznych, ośrodków kultury, palcówek opiekuńczych, itp. Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i peletu węglowego oraz peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego.

Formularz wniosku oraz szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

Wnioski można składać:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) ( np. poprzez ePUAP). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
  • tradycyjnie wypełniając formularz wniosku – bezpośrednio u pracowników Urzędu Miejskiego w Opocznie, Wydział Ochrony Środowiska,

Dodatkowe informacje, w tym odpowiedzi na pytania można uzyskać pod numerem telefonu:  44 786 01 83,

Pliki do Pobrania

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2022-09-30 11:39 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2022-09-30 11:39 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2024-01-16 12:56 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz