Urząd Miejski w Opocznie

Informujemy, że Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu głosowania 12 lipca 2020 r. rozpoczynają pracę od godz. 5:30

 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie o II turze
 • pdf Postanowienie Nr 151.pdf - Postanowienie 151/2020 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w gminie Opoczno
 • pdf Postanowienie Nr 150.pdf - Postanowienie 150/2020 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w gminie Opoczno
 • pdf Postanowienie Nr 148.pdf - Postanowienie 148/2020 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w gminie Opoczno
 • pdf Postanowienie Nr 147.pdf - Postanowienie 147/2020 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w gminie Opoczno
 • pdf Postanowienie Nr 145.pdf - Postanowienie 145/2020 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w gminie Opoczno

Informuję, że na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej  dostępny jest komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania.

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/komunikat-dla-wyborcow-dotyczacy-ponownego-glosowania

Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu głosowania tj. 28.06.2020 r. rozpoczynają pracę w lokalach wyborczych od godz. 5:30.

Materiały szkoleniowe

 • pdf Protokół.pdf - Protokół szkoleniowy
 • powerpoint Prezentacja.ppt - Prezentacja dla Obwodowych Komisji Wyborczych
 • pdf Kodeks Wyborczy.pdf - Kodeks wyborczy — wyciąg
 • pdf Wytyczne.pdf - Wytyczne obwodowe
 • pdf Rozporządzenie.pdf - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informuje się, że zgłoszenia  kandydatów na członków  obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Opocznie ul. Staromiejska 6. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 12 czerwca 2020 r. Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu, tj. do godz. 14.30.

Telefon do Urzędu Miejskiego w Opocznie 44 7860104

Informacja dotycząca zgłaszania  zamiaru głosowania korespondencyjnego

W związku ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej  informuje się ,  iż zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłaszać  w terminie do dnia 16 czerwca 2020 r., a wyborcy podlegający w dniu głosowania kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych do dnia 23 czerwca 2020 r.  

Zgłoszenia mogą być dokonane ustnie, pisemnie  lub w formie elektronicznej  wyłącznie za pośrednictwem usługi  udostępnionej  na platformie  e-PUAP.

Przez ustne zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego  należy rozumieć osobiste zgłoszenie głosowania w Urzędzie Miejskim w Opocznie ul. Staromiejska 6, budynek C (parter)  i budynek G  (I piętro, pokój Nr 12).

 • pdf Postanowienie Nr 132.pdf - Postanowienie nr 132/2020 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w gminie Opoczno
 • pdf Postanowienie Nr 128.pdf - Postanowienie nr 128/2020 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 21 w gminie Opoczno
 • pdf Postanowienie Nr 101.pdf - Postanowienie nr 101/2020 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 24 czerwca 2020 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 20 w gminie Opoczno
 • pdf Rozporzadzenie Rady Ministrów poz. 1066.pdf - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 • pdf Postanowienie Nr 98.pdf - Postanowienie nr 98/2020Komisarza Wyborczego w Skierniewicach IIz dnia 22 czerwca 2020 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 24 w gminie Opoczno
 • pdf Postanowienie Nr 97.pdf - Postanowienie nr 97/2020Komisarza Wyborczego w Skierniewicach IIz dnia 22 czerwca 2020 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 20 w gminie Opoczno
 • pdf Postanowienie Nr 96.pdf - Postanowienie nr 96/2020Komisarza Wyborczego w Skierniewicach IIz dnia 22 czerwca 2020 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w gminie Opoczno
 • pdf Postanowienie Nr 95.pdf - Postanowienie 95/2020Komisarza Wyborczego w Skierniewicach IIz dnia 22 czerwca 2020 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Opoczno
 • pdf Postanowienie Nr 94.pdf - Postanowienie nr 94/2020Komisarza Wyborczego w Skierniewicach IIz dnia 22 czerwca 2020 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w gminie Opoczno
 • pdf Postanowienie Nr 61.pdf - Postanowienie ws likwidacji odrębnego obwodu głosowania - gm Opoczno
 • pdf Postanowienie Nr 58.pdf - Postanowienie nr 58/2020Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczychw wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • pdf Informacja 16.06.2020.pdf - Informacja Państwowej Komisji Wyborczej - wyborca w kwarantannie
 • pdf Postanowienie Nr 41.pdf - Postanowienie nr 41/2020 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach IIz dnia 15 czerwca 2020 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Opoczno
 • pdf Obwieszczenie o kandydatach.pdf - Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta RP
 • pdf Informacja 12.06.2020.pdf - Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 12 czerwca 2020 r. o losowaniach
 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dn. 12.06.2020 r. o obwodach głosowania
 • pdf Postanowienie Nr 34.pdf - w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Opoczno w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • pdf Postanowienie.pdf - Postanowienie ws. zarządzenia wyborów Prezydenta RP z dnia 3.06.2020
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o głosowaniu korespondencyjnym
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Zgłoszenie.docx - Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego
 • pdf Komunikat.pdf - Komunikat o zgłaszaniu kandydatów do OKW - Komisarz II z dnia 5.06.2020
 • msword Druk_1.doc - Druk zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników
 • msword Druk_2.doc - Druk zgłoszenia przez wyborcę swojej kandydatury na członków OKW
 • pdf Wyjaśnienia.pdf - Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej zgłaszania głosowania korespondencyjnego
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2020-06-04 11:28 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2020-06-04 11:28 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2020-11-03 13:34 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński