Urząd Miejski w Opocznie

Przystąpienie do procedury zmiany granic administracyjnych miasta i gminy Opoczno oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

  • pdf Dz.U. 2018 poz. 1456 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
  • pdf uchwala_XLII_482_2018.pdf - Uchwała Nr XLII/482/2018Rady Miejskiej w Opoczniez dnia 23 marca 2018 r.w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic miasta OpocznoUchwała Nr XLII/482/2018Rady Miejskiej w Opoczniez dnia 23 marca 2018 r.w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic miasta Opoczno
  • pdf Nr_XL_469_2018.pdf - Uchwała Nr XL/469/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dn. 19 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic administracyjnych Miasta i Gminy Opoczno
  • pdf Protokół.pdf - Protokół zawierający wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miasta i gminy Opoczno w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta i Gminy Opoczno, polegającej na włączeniu do granic administracyjnych miasta Opoczna części obszaru wiejskiego obejmującegofragment obrębu wiejskiego Januszewice
  • pdf Ogłoszenie.pdf - Ogłoszenie Burmistrza Opoczna w sprawie przeprowadzenia konsultacjiz mieszkańcami miasta i gminy Opoczno w sprawie zmiany granic administracyjnych Miastai Gminy Opoczno, polegającej na włączeniu do granic administracyjnych miasta Opoczna części obszaru wiejskiego obejmującego fragment obrębu wiejskiego Januszewice
  • pdf Nr_222_2017.pdf - Zarządzenie Burmistrza Nr 222/2017 z dn. 15.11.2017 r. w sprawie terminu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, składu osobowegoKomisji ds. przeprowadzenia konsultacji oraz wzoru protokołu
  • pdf NR_XXXV_380_2017.pdf - Uchwała Nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta i gminy Opoczno oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
  • pdf NR_XXXV_392_2017.pdf - Uchwała Nr XXXV/392/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 sierpnia 2017 r.zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta i gminy Opoczno oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2017-10-11 08:32 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2017-10-11 08:32 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2022-04-05 09:34 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk