Urząd Miejski w Opocznie
 • ZARZĄDZENIE NR 90/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 11 maja 2021 r. 
  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 89/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 10 maja 2021 r. 
  w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 7 m. Opoczno oraz zatwierdzenia  Regulaminu przetargu

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 88/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 10 maja 2021 r. 
  w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 10 m. Opoczno

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 87/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 4 maja 2021 r. 
  zmieniające zarządzenie Nr 181/2019 z dnia 19 września 2019 roku w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości, legalności i oszczędności oraz potwierdzania prawidłowości merytorycznej wydatków 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 86/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 4 maja 2021 r. 
  w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Bukowiec Opoczyński w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na sołtysa 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 85/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 4 maja 2021 r. 
  w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Opoczno na lata 2022-2028” 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 84/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 4 maja 2021 r. 
  w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 83/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 29 kwietnia 2021 r. 
  w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2021 rok

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 82/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 29 kwietnia 2021 r. 
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia  postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji  o udzielenie zamówienia  publicznego  na realizację zadania p.n.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem  p.n.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno” 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 80/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 26 kwietnia 2021 r. 
  w sprawie  ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów  (kierowników) i zastępców dyrektorów (zastępców kierowników) jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych  Gminy Opoczno 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 81/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 26 kwietnia 2021 r. 
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 79/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 21 kwietnia 2021 r. 
  w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 77/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 20 kwietnia 2021 r. 
  w sprawie ograniczenia wydatków budżetowych

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 76/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 15 kwietnia 2021 r. 
  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opocznie 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 75/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 14 kwietnia 2021 r. 
  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza, ul. Armii Krajowej 1 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 74/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 13 kwietnia 2021 r. 
  w sprawie nabycia do zasobu  mienia komunalnego  nieruchomości gruntowej położonej w Klinach 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 73/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 13 kwietnia 2021 r. 
  w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej położonej w Kolonii Ziębów. 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 72/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 13 kwietnia 2021 r. 
  w sprawie ogłoszenia    wykazu    nieruchomości    przeznaczonych    do    sprzedaży    oraz    do wydzierżawienia 

  Więcej
Data stworzenia : 2020-12-02 11:13 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2020-12-02 11:13 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2020-12-02 11:22 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz