Urząd Miejski w Opocznie

Kontakt

Urząd Miejski w Opocznie
ul. Staromiejska 6
26-300 Opoczno
tel. (+48 44) 786 01 00
fax. (+48 44) 786 01 11

www.opoczno.pl Strona Miasta Opoczno
www.bip.opoczno.pl Strona Podmiotowa BIP


KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych w formularzu kontaktowym na stronie www.bip.opoczno.pl

Administratorem danych osobowych zwany również w skrócie ADO Użytkowników strony internetowej www.bip.opoczno.pl jest Gmina Opoczno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Opocznie ul. Staromiejska 6 w imieniu której działa Burmistrz Opoczna.

Z ADO można się skontaktować poprzez powołanego Inspektora Ochrony Danych tel. 44 7860166, adres e-mail iod@um.opoczno.pl .

Państwa dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia informacji o które prosi Użytkownik.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

 

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi, a po tym okresie dla celów i przez czas archiwizacji oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora danych osobowych w celu obsługi formularza kontaktowego oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością ADOi, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do ADO z prośbą o udzielenie informacji.

Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2003-06-24 23:41 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-24 23:41 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2018-11-09 10:40 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz