Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na IV sesji w dniu 30.12.2014 roku

 • pdf Nr_IV_23_14.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_IV_24_14.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_IV_25_14.pdf - w sprawie zmiany Statutu Gminy Opoczno
 • pdf Nr_IV_26_14.pdf - uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum Regionalnego w Opocznie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_IV_27_14.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2015
 • pdf Nr_IV_28_14.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2015
 • pdf Nr_IV_29_14.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2015
 • pdf Nr_IV_30_14.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2015
 • pdf Nr_IV_31_14.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2015
 • pdf Nr_IV_32_14.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2015

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 14 listopada 2014 roku
 • pdf Sesja_1.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 1 grudnia 2014 roku
 • pdf Sesja_2.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 9 grudnia 2014 roku
 • pdf Sesja_3.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 17 grudnia 2014 roku
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kulturyw dniu 10 listopada 2014 roku
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 10 listopada 2014 roku
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa w dniu 12 listopada 2014 roku
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2015-01-05 10:34 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2015-01-05 10:34 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 01:35 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński