Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XLII sesji w dniu 30.12.2021 roku

 • pdf XLII_440_2021.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf XLII_441_2021.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf XLII_442_2021.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf XLII_443_2021.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf XLII_444_2021.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf XLII_445_2021.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021 - 2037
 • pdf XLII_446_2021.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021
 • pdf XLII_447_2021.pdf - w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
 • pdf XLII_448_2021.pdf - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2022 - 2038
 • pdf XLII_449_2021.pdf - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2022
 • pdf XLII_450_2021.pdf - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno na lata 2022 - 2024
 • pdf XLII_451_2021.pdf - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opoczno na lata 2022 - 2028
 • pdf XLII_452_2021.pdf - w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Opoczno w ramach procedury repatriacyjnej nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów
 • pdf XLII_453_2021.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno" oraz nadania jej statutu
 • pdf XLII_454_2021.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi Działkowców zrzeszonych w PZD przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Tulipan" w Opocznie w sprawie budowy ścieżki pieszo - rowerowej w ramach rewitalizacji zalewu
 • pdf XLII_455_2021.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Opoczno

Głosowania imienne

Protokoły

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2021-12-31 08:32 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2021-12-31 08:32 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2022-01-05 13:35 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska