Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XVI sesji w dniu 29.12.2015 roku

 • pdf Nr_XVI_144_2015.pdf - w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej gminy Opoczno pod nazwą Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie
 • pdf Nr_XVI_145_2015.pdf - w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno" oraz nadania jej statutu
 • pdf Nr_XVI_146_2015.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015
 • pdf Nr_XVI_147_2015.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XVI_148_2015.pdf - w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
 • pdf Nr_XVI_149_2015.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marii Surmy z dnia 5 października 2015 r.
 • pdf Nr_XVI_150_2015.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu gminy Opoczno przez Ochotniczą Straż Pożarną w Modrzewiu
 • pdf Nr_XVI_151_2015.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2016
 • pdf Nr_XVI_152_2015.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2016
 • pdf Nr_XVI_153_2015.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2016
 • pdf Nr_XVI_154_2015.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2016
 • pdf Nr_XVI_155_2015.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2016
 • pdf Nr_XVI_156_2015.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2016
 • pdf Nr_XVI_157_2015.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2016

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 listopada 2015 r.
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 24 listopada 2015 roku
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 24 listopada 2015 roku
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 25 listopada 2015 roku
 • pdf Komisja_4.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kulturyz dnia 25 listopada 2015 r.
 • pdf Komisja_5.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 23 listopada 2015 r.
 • pdf Komisja_6.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług w dniu 8 grudnia 2015 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2015-12-30 08:42 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2015-12-30 08:42 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-19 14:11 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński