Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XX sesji w dniu 29.05.2020 roku

 • pdf Nr_XX_213_2020.pdf - w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
 • pdf Nr_XX_214_2020.pdf - zmieniająca uchwałę nr XIX/201/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 • pdf Nr_XX_215_2020.pdf - w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2020"
 • pdf Nr_XX_216_2020.pdf - w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Opoczno
 • pdf Nr_XX_217_2020.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym

Głosowania imienne

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół Nr XX/2020 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 maja 2020 r.
 • pdf Komisja oświaty.pdf - Protokół Nr 4/20 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 19 maja 2020 r.
 • pdf Komisja budżetowa.pdf - Protokół Nr 4/2020 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 maja 2020 r.
 • pdf Komisja rolnictwa.pdf - Protokół Nr 4/20 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 maja 2020 r.
 • pdf Komisja skarg.pdf - Protokół Nr 3/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji w dniu 26 maja 2020 r.
 • pdf Komisja komunalna.pdf - Protokół Nr 4/20 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 maja 2020 r.
 • pdf Komisja rodziny.pdf - Protokół Nr 4/2020 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 maja 2020 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2020-06-03 13:48 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2020-06-03 13:48 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2020-09-03 12:49 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk