Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXIV sesji w dniu 30.01.2009 roku

  • pdf Nr_XXIV_232_09.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Opoczna, osiedle Kwiatowa I
  • pdf Nr_XXIV_233_09.pdf - w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno
  • pdf Nr_XXIV_234_09.pdf - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich
  • pdf Nr_XXIV_235_09.pdf - w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XV/145/08 z dnia 5 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno
  • pdf Nr_XXIV_236_09.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/173/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 6 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Opoczno na lata 2007-2013
  • pdf Nr_XXIV_237_09.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2009
  • pdf Nr_XXIV_238_09.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Rafała Krzoskiego
  • pdf Nr_XXIV_239_09.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2009-02-11 09:20 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2009-02-11 09:20 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 11:34 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński