Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXVII sesji w dniu 29.01.2010 roku

  • pdf Nr_XXXVII_325_10.pdf - w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Nr_XXXVII_326_10.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Nr_XXXVII_327_10.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/06 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Nr_XXXVII_328_10.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Nr_XXXVII_329_10.pdf - w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sołectwa Libiszów
  • pdf Nr_XXXVII_330_10.pdf - w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, resteuratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
  • pdf Nr_XXXVII_331_10.pdf - w sprawie przejęcia działek położonych w obr. Ogonowice do zasobu mienia komunalnego
  • pdf Nr_XXXVII_332_10.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu opoczyńskiego
  • pdf Nr_XXXVII_333_10.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2010
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2010-03-31 12:45 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2010-03-31 12:45 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 14:19 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński