Urząd Miejski w Opocznie

Za treść i formę informacji zamieszczanych na tej stronie odpowiada
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Opocznie

      Menu przedmiotowe (działy):

 1. Dane Przedsiębiorstwa
 2. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki
 3. Schemat organizacyjny
 4. Przedmiot działalności
 5. Majątek Spółki

 

 

1. Dane Przedsiębiorstwa

Nazwa firmy

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie  

 

Nazwa skrócona

 

MPK Sp. z o.o. w Opocznie

 

Forma prawna

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Adres Spółki

 

ul. Przemysłowa 2

 

Miasto

 

Opoczno

 

Tel/fax

 

44 755 21 94

 

Kod

 

26-300

 

Adres str. internetowej

 

www.mpk.opoczno.pl

 

E-mail

 

sekretariatmpkopoczno@gmail.com

 

Dane Wspólników

 

GMINA OPOCZNO - 100% udziałów

 

KRS

 

Nr. 0000034156
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy
XX Wydział KRS I Sekcja

 

Nazwa banku

 

Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej

 

Numer konta

 

89 8973 0003 0020 0377 2245 0001

 

NIP

 

768-000-24-37

 

Regon

 

 

590516979

 

 

 

Biuro M.P.K. Sp. z o.o. w Opocznie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7ºº - 15ºº

KASA CZYNNA
w godzinach:

OSTATNIE 2 DNI ROBOCZE KAŻDEGO MIESIĄCA:

9:00 - 16:30

PIERWSZE 3 DNI ROBOCZE KAŻDEGO MIESIĄCA

9:00 - 16:30

POZOSTAŁE DNI ROBOCZE:

7:00 - 14:00

Sprzedaż biletów miesięcznych odbywa się w kasie przedsiębiorstwa.2. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki

Prezes Zarządu

 

Robert Grzesiński

 

44 755 21 94

 

 prezesmpkopoczno@gmail.com

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Janusz Klimek

 

-

 

-

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 

Sebastian Musiał

 

-

 

-

 

Sekretarz Rady

Nadzorczej

 

Magdalena Piekarska

 

 

-

 

 

 


3. Schemat organizacyjny

 • Schemat organizacyjny

4. Przedmiot działalności Spółki

 1. Publiczny transport osób
 2. Przewóz autokarowy: krajowy i zagraniczny
 3. Przeglądy techniczne i naprawy autobusów
 4. Mycie pojazdów osobowych i ciężarowych oraz autobusów
 5. Usługi reklamowe w postaci plakatów wewnątrz autobusów, a także na nadwoziu autobusów.

 

5. Majątek Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 933 000,00 złotych (jeden milion dziewięćset trzydzieści  trzy tysiące)
i dzieli się na 3 866 (trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) udziałów po 500,00 złotych (pięćset) każdy.

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2005-03-30 12:43 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2005-03-30 12:43 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2021-09-30 08:31 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk