Urząd Miejski w Opocznie

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
KADENCJI 2020 - 2023

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin uprawnione podmioty w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

W związku z faktem, że dzień 30 czerwca 2019 r. wypada w niedzielę, ostatecznym terminem na zgłoszenie jest 1 lipca 2019 r. /poniedziałek/ do godz. 15.00.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Opocznie  ul. Staromiejska 6. Wszelkich informacji udziela Biuro Rady Miejskiej /pokój nr G5, budynek główny Urzędu/, ul. Staromiejska 6 i pod numerem tel.: 44/786-01-09.

Druki udostępnia się nieodpłatnie w Biurze Rady Miejskiej, jak również są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Wybory Ławników na kadencję 2020 – 2023.

Wybory Ławników na kadencję 2020-2023

  • pdf Nr_XII_146_2019.pdf - Uchwała Nr XII/146/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opocznie na lata 2020 - 2023
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2015-05-19 11:16 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2015-05-19 11:16 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 08:09 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński