Urząd Miejski w Opocznie

Doręczenie decyzji podatkowej w 2023 roku

Uprzejmie informujemy, że po raz kolejny Urząd Miejski w Opocznie organizuje na terenie miasta Opoczna doręczanie decyzji wymiarowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2023 przez pracowników Urzędu. Mieszkańcy otrzymają również zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Doręczanie  odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 11 a 20, w sobotę od 9 – 16. Osoby doręczające  - pracownicy Urzędu nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych, będą wyposażeni w  imienne identyfikatory.

Jeśli w tym czasie pracownik - doręczyciel nikogo nie zastanie pod wskazanym adresem wróci w innym terminie lub zostawi informację z prośbą o kontakt telefoniczny w sprawie ustalenia sposobu doręczenia.

Akcja roznoszenia korespondencji z zakresu decyzji podatkowych oraz zawiadomień  rozpocznie się od  1 lutego bieżącego roku i potrwa  do 28 lutego bieżącego roku.

Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie daty oraz czytelnych podpisów na zwrotnym potwierdzeniu  – lista potwierdzeń.

Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną wysłane przez operatora pocztowego – pocztę polską.

Podatnicy, którzy wnieśli o doręczenie pism – decyzji za pomocą środków komunikacji elektronicznej  i wskazali organowi podatkowemu adres elektroniczny otrzymają decyzje zgodnie z wnioskiem.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu;

 44 786-01 50 – teren m. Opoczna,
44 786 01 51 – teren Gminy.


 

Ogłoszenie o przystąpieniu Gminy Opoczno do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w okresie od 1 stycznia 2023 r.

Niniejszym informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r., poz. 2236), Gmina Opoczno przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w okresie, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 wskazanej ustawy, tj. od dnia 1 stycznia 2023r.

Z up. Burmistrza Opoczna
Sekretarz Miasta
Janusz Klimek

Ogłoszenie o przystąpieniu Gminy Opoczno do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, niniejszym informuję o przystąpieniu Gminy do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

... > Więcej informacji znajdziesz w linku...<

Z up. Burmistrza Opoczna
Sekretarz Miasta
Janusz Klimek

 

Urząd Miejski w Opocznie
ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
tel. +48 44 7860100 , fax. +48 44 7860111
email: umopoczno@um.opoczno.pl

Burmistrz Opoczna - Dariusz Kosno

Urząd Miejski -    NIP 7681003350
                                 REGON
000523755

Gmina Opoczno - NIP 7681717575
                                  REGON 590648379

Gmina wiejsko-miejska. 

Powierzchnia gminy to 19045 ha Liczba ludności 32 877

===================================================

Wszelkie awarie oświetlenia ulicznego z terenu Miasta i Gminy Opoczno
należy zgłaszać pod nr telefonu 501-180-151 , 502-143-905
lub za pomocą formularza elektronicznego

 


Kontakt ze Schroniskiem Dla Zwierząt w Różannie pod numerem telefonu: 607 330 300

 

                                             

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2011-02-04 10:03 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2011-02-04 10:03 Osoba udostępniająca na stronie : opoczno@radgost.com Data ostatniej modyfikacji : 2023-03-09 10:41 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński