Urząd Miejski w Opocznie

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OPOCZNO

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Raport został przedstawiony podczas Sesji w dniu 28 maja 2021r.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy zostanie przeprowadzona debata podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem o stanie Gminy Opoczno za 2020 rok, załączonym do niniejszego komunikatu.

Uwaga

W trosce o bezpieczeństwo danych naszych mieszkańców Burmistrz Opoczna wraz Gminnym Biurem Spisowym prosi o zachowanie szczególnej uwagi komu i w jakiej sytuacji podajemy swoje dane.

Przypominamy, iż pracę rozpoczęli rachmistrze spisowi. Każdy rachmistrz powinien posiadać przy sobie identyfikator wydany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Tożsamość rachmistrza sprawdzić można poprzez uruchomioną aplikację dostępną na stronie https://spis.gov.pl oraz dzwoniąc na infolinię GUS pod numerem 22 279 99 99.

Rachmistrzowie dzwonią z jednego numeru telefonu 22 828 88 88.

Z uwagi na zgłaszane sytuacje powoływania się na rachmistrza spisowego i nieuprawnionego pobierania danych prosimy o zachowanie szczególnej uwagi i poinformowanie swoich bliskich szczególnie osoby starsze: rodziców, dziadków o zachowanie ostrożności i sprawdzenie tożsamości rachmistrza. 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 maja 2021 r. ulegną zmianie godziny pracy Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno i będą analogiczne jak Urzędu Miejskiego w Opocznie:

  • poniedziałek, środa i czwartek od 7:30 do 15:30;
  • wtorek od 7:30 do 16:30;
  • piątek od 7:30 do 14:30.

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OPOCZNO

Waldemar Plewa


UWAGA !!!

W związku z otrzymanymi informacjami od mieszkańców Opoczna, ostrzegamy przed osobami fałszywie podającymi się za  pracowników Urzędu Miejskiego w Opocznie lub pracowników firmy zajmującej się montażem instalacji fotowoltaicznych współpracującej z gminą Opoczno.

Gmina Opoczno informuje, iż w związku ze złożoną deklaracją uczestnictwa w projekcie "Odnawialne źródła energii w gminie Opoczno" nie wysyłała w teren żadnych swoich przedstawicieli.

W przypadku wystąpienia konieczności uzupełnień złożonej deklaracji będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


I N F O R M A C J A

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Opoczno i zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Miejskiego w Opocznie, od dnia 22 marca 2021 r. do odwołania bezpośrednia obsługa interesantów będzie się odbywać wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym i wyznaczeniu dokładnej godziny stawienia się interesanta w Urzędzie.
Wejście do Urzędu na wyznaczoną wcześniej godzinę możliwe będzie pojedynczo i pod warunkiem nałożenia maseczki zasłaniającej usta i nos oraz zdezynfekowaniu rąk.

Godziny pracy Urzędu nie ulegają zmianie.
Biuro Obsługi Interesanta i kasa Urzędu będą czynne w dotychczasowych godzinach, lecz w pomieszczeniu może znajdować się tylko jedna obsługiwana osoba w nałożonej maseczce zasłaniającej usta i nos.

Zachęcamy Państwa do wysyłania pism, wniosków, podań itp. drogą elektroniczną na adres mailowy: umopoczno@um.opoczno.pl lub poprzez e-PUAP: /019o63xmuq/SkrytkaESP.

Szczegółowe informacje na temat wysyłania dokumentów przez platformę e-PUAP znajdują się na stronie bip.opoczno.pl.

Prosimy również o wykorzystywanie drogi elektronicznej do dokonywania wpłat środków pieniężnych

Janusz Klimek
Sekretarz Miasta

ODBIERZ DECYZJĘ PODATKOWĄ PRZEZ INTERNET

 
Burmistrz Opoczna informuje o możliwości otrzymywania decyzji podatkowych za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Jest to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej  w  ujednolicony, standardowy sposób.
Aby złożyć wniosek konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP oraz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. (Więcej informacji o założeniu konta na platformie ePUAP pod adresem http://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta .Jeśli nie masz profilu zaufanego, zobacz jak założyć profil zaufany na stronie obywatel.gov.pl)
Osoby fizyczne, które chcą otrzymywać decyzje podatkowe za pośrednictwem ePUAP, powinny wnieść wniosek  9 w formie pisma ogólnego) o doręczanie decyzji w formie elektronicznej.

Formularz wniosku można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne 

Ważne! We wniosku należy JASNO wyrazić chęć otrzymania decyzji podatkowych w formie elektronicznej oraz podać swoje dane wraz z adresem nieruchomości, której dotyczy decyzja podatkowa.

Zachęcamy do tej formy odbioru decyzji podatkowych.

W każdym momencie osoba fizyczna ma prawo do rezygnacji z doręczania decyzji za pośrednictwem ePUAP. W takim przypadku dokument  będzie doręczany w sposób tradycyjny, tj. w formie papierowej, listem doręczanym za pośrednictwem operatora pocztowego.

===================================================

===================================================

INFORMACJA

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Opoczno i zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Miejskiego w Opocznie od dnia 12 października 2020 r. do odwołania bezpośrednia obsługa interesantów będzie się odbywać wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
i wyznaczeniu dokładnej godziny stawienia się interesanta w Urzędzie.

Wejście do Urzędu na wyznaczoną wcześniej godzinę możliwe będzie pojedynczo i pod warunkiem nałożenia maseczki zasłaniającej usta i nos oraz zdezynfekowaniu rąk. Godziny Pracy urzędu nie ulegają zmianie.

Biuro Obsługi  Interesanta i kasa Urzędu będą czynne w dotychczasowych godzinach, lecz w pomieszczeniu może znajdować się tylko jedna obsługiwana osoba w nałożonej maseczce zasłaniającej usta i nos.

Zachęcamy Państwa do wysyłania pism, wniosków, podań itp. drogą elektroniczną na adres mailowy: umopoczno@um.opoczno.pl lub poprzez e-PUAP: /019o63xmuq/SkrytkaESP . Szczegółowe informacje na temat wysyłania dokumentów przez platformę e-PUAP znajdują się na stronie bip.opoczno.pl. Prosimy również o wykorzystywanie drogi elektronicznej do dokonywania wpłat środków pieniężnych.

                                                                                                                                         Janusz Klimek
                                                                                                                                       Sekretarz Miasta

===================================================

Urząd Miejski w Opocznie
ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
tel. +48 44 7860100 , fax. +48 44 7860111
email: umopoczno@um.opoczno.pl

Burmistrz Opoczna - Dariusz Kosno

Urząd Miejski -    NIP 7681003350
                                 REGON
000523755

Gmina Opoczno - NIP 7681717575
                                  REGON 590648379

Gmina wiejsko-miejska. 

Powierzchnia gminy to 19045 ha Liczba ludności 33 696

===================================================

Wszelkie awarie oświetlenia ulicznego z terenu Miasta i Gminy Opoczno
należy zgłaszać pod nr telefonu 501-180-151 , 502-143-905
lub za pomocą formularza elektronicznego


Kontakt ze Schroniskiem Dla Zwierząt w Różannie pod numerem telefonu: 607 330 300

 

                                             

Data stworzenia : 2011-02-04 10:03 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2011-02-04 10:03 Osoba udostępniająca na stronie : opoczno@radgost.com Data ostatniej modyfikacji : 2021-09-27 07:51 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński